Ethän käytä lapsityövoimaa lastenvaatteiden saamiseksi

Muotimaailmassa uudet tuulet puhaltavat tiuhaan tahtiin – sama pätee osittain myös lastenvaatteiden saralla. Valitettavasti uusien muotivaatteiden saamiseksi markkinoille tiheään tahtiin osa vaatealan yrityksistä on sortunut käyttämään keinoja, joita ei voida pitää eettisinä. Eräs tällainen keino, jolla pyritään tuottamaan mahdollisimman edullisia vaatteita mahdollisimman nopeasti, on lapsityövoiman käyttö. Valitettavasti myös monet melko tunnetut ketjuliikkeet ovat jääneet kiinni epäilyksistä, jotka liittyvät lapsityövoiman käyttöön.
Edellä mainitun vuoksi onkin tärkeää viettää hetki jos toinenkin siinä, että valitsee sellaisia liikkeitä lastenvaatteiden ostamista varten, jotka toimivat mahdollisimman eettisellä tavalla. Aina tämä ei olekaan aivan niin helppo tehtävä kuin ensin saattaisi luulla, vaan se saattaa vaatia jonkin verran tiedonhankintaa ja -etsimistä.

Lapsityövoimalla on kauaskantoiset seuraukset

Lapsityövoimaa ei pidä hyväksyä, koska sillä on kauaskantoiset seuraukset. Se estää lasten koulunkäynnin, mikä puolestaan vaikuttaa suuresti lasten tulevaisuuteen. Jos lapsi ei saa koulutusta eikä välttämättä osaa edes lukea ja kirjoittaa, on hänen tulevaisuudennäkymänsä huomattavasti heikommat kuin sellaisella lapsella, joka saa käydä koulua. Vaikutus voi näkyä sukupolvesta toiseen, koska lukutaidottoman äidin on omienkaan lastensa kohdalla huomattavasti lukutaitoista äitiä vaikeampaa tukea lastensa opintoja.

Koulunkäyntiin liittyvien vaikeuksien lisäksi lapsityövoiman käyttöön liittyy myös monia muita ongelmia. Lapset saattavat esimerkiksi työskennellä sellaisissa olosuhteissa, jotka vaarantavat heidän terveytensä. He saattavat joutua esimerkiksi käsittelemään myrkyllisiä aineita ilman riittäviä suojia. He saattavat tehdä fyysisesti raskasta työtä sekä erittäin pitkiä työpäiviä, mikä saattaa vaikuttaa heidän terveyteensä ja kasvuunsa.

Joillakin vaatetehtailla tehtaiden turvallisuus on laiminlyöty esimerkiksi paloturvallisuuden osalta, mistä on ollut seurauksena surullisia tapauksia. Lapset ovat tällaisissa tilanteissa erityisen turvattomia. He eivät yleensä osaa vaatia riittävän turvallisia työskentelyolosuhteita ja kaiken lisäksi heille maksettavat palkat saattavat olla erityisen pieniä. Olisikin ensiarvoisen tärkeää tukea tällaisten erityisen köyhien maiden lapsia perheineen, jotta lapset saisivat mahdollisuuden käydä koulua työnteon sijaan. Erityisesti tyttöjen koulutus ja lukutaito voi auttaa parantamaan naisten asemaa köyhissä maissa. Luku- ja kirjoitustaito ei ole lainkaan maailmalla sellainen itsestään selvyys kuin se on meillä Suomessa, mutta meidän pitäisi taistella yhdessä sen puolesta, että lukutaidosta tulisi kaikkien maailman lasten kansalaisoikeus!

Lapsityövoiman käyttö ei liity ainoastaan vaatebisnekseen, vaan myös esimerkiksi kahvin- ja kaakaontuottamiseen liittyy valitettavan usein lapsityövoiman käyttöä. Voikin olla hyvä idea suosia pieniä kotimaisia vaatevalmistajia, jotka valmistavat tuotteita pieniä määriä. Näiden vaatteiden hinnat saattavat olla ketjuliikkeiden vaatteita huomattavasti korkeampia, mutta usein myös laatu on parempi, minkä vuoksi pienempi määrä laadukkaampia vaatteita saattaakin olla reippaasti toimivampi ratkaisu kuin suurempi määrä heikkolaatuisempia vaatteita. Suomalaisen työn suosiminen tänä taloudellisesti tiukkana aikana on myös yksi syy suosia tällaisia kotimaassa pientuotantona valmistettuja vaatteita. Osa käsityötaitoisista äideistä saattaa jopa rahoittaa lastensa hoitamisen kotona valmistamalla vaatteita myyntiin lastenhoidon ohella. Tästäkin syystä tällaisten tuotteiden suosiminen on erityisen kannatettavaa.

Johtopäätöksiä

Lasten- ja vauvanvaatteissa on tärkeää kiinnittää huomiota siihen, että valitut vaatteet ovat käytännöllisiä ja mukavia lapsen päällä. On tärkeää suosia laadukkaista materiaaleista valmistettuja vaatteita. Kierrättäminen on oiva keino säästää sekä omaa lompakkoa että luontoa ja Suomen monipuolinen kirpputoritarjonta tarjoaakin tähän hyvät mahdollisuudet. Eettinen kuluttaja huomioi lastenvaatevalinnoissaan niin ympäristön kuin vaatteiden eettisyydenkin. Lapsityövoiman käyttöä ei tulisi hyväksyä missään tilanteessa – on aivan absurdi ajatus, että köyhän maan lapsi joutuu tekemään pitkiä ja raskaita työpäiviä olosuhteissa, jotka vaarantavat hänen terveytensä ja koulunkäyntinsä, jotta rikkaassa länsimaassa asuva lapsi saisi muotivaatteensa mahdollisimman edulliseen hintaan!